OVENTROP, помпени групи и управление

За продукта

Овентроп е една от водещите Европейски производители на вентили и контрол с строителната индустрия. Фирмата е експертен партньор на търговци, консултанти, изпълнители в индустрията. Овентроп предлага на партньорите си дългогодишно ползотворно сътрудничество. Овентроп има високо образована, мотивирана и квалифицирана работна сила. Обучението и допълнителната квалификация са важни предпоставки за гарантирания успех. Около 10% от служителите са млад персонал. Фирмата играе важна икономическа роля в нейния район. Сигурността на рабониците и защитата на околната среда са сред основните приоритети.

Цени

Технически характеристики

Монтаж и експлоатация

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сервиз

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сертификати

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Продуктова брошура