Sokratherm, когенератори

За продукта

Икономични и екологични, напълно готови за свързване, компактните когенерационни модули на SOKRATHERM предлагат отличен начин за доставка на енергия.Тайната на успеха на SOKRATHERM е в опита: От 1997 година ние сме произвели 500 когенерационни модула за множерство сгради и много разнообразни изисквания. Този дългогодишен опит в технологията на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, гарантира надежност, икономическа ефективност и работа при ниски експлоатационни разходи.

Цени

Технически характеристики

Монтаж и експлоатация

Сервиз

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сертификати

Продуктова брошура

Продуктово изображение