Politechnik

За продукта

Компания POLYTECHNIK е една от най-големите доставчици на вентилационни инсталации и отоплителни централи до ключ и е известна c опита си в проектирането и изграждането им. POLYTECHNIK Group има 130 служители и освен основната фабрика в Weissenbach/Triesting (Австрия) има също филиали и в: Унгария, Франция, Полша, Франция, Румъния и Русия. Износът на POLYTECHNIK Group понастоящем заема около 80% от производството и повече от 2 200 завода на POLYTECHNIK работят по целия свят.

POLYTECHNIK доставя отоплителни централи, използващи биогорива, в диапазона от 200 kW до 20 000 kW (единична мощност на котлите). Използват се различни горивни системи (с хидравлично подаване на горивото и с долно подаване на горивото), в зависимост от типа и съдържанието на вода в горивото. За топлоносител се използва гореща вода, топла вода, пара или термо–масло. Централите могат да бъдат използвани за отопление и топлинна енергия за технологични процеси, също така и за производство на електрическа енергия. (парна турбина или ORC процес използващ термо–масло). Мощността варира от 200 kWel до 5000 kWel електрическа мощност.

Отоплителните централи на POLYTECHNIK се използват не само в дървопреработването и дървообработването, но и общо в индустрията, в комунални райони, за локално и централно отопление и в компаниите за доставка и производство на енергия.

Нашата поддържаща мрежа в страната и чужбина ни дава възможност да осигурим бързо индивидуално обслужване на потребителя.

Цени

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Технически характеристики

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Монтаж и експлоатация

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сервиз

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сертификати

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Продуктова брошура

Politechnik