Biogas Nord

За продукта

BIOGAS NORD GmbH е средна по размер, работеща и призната на национално ниво, но напълно независима екологична компания за инженеринг и строителство, специализирала се в изграждане на инсталации за биогаз, за третиране на няколко вида органични отпадъци. BIOGAS NORD проектира, планира и построи повече от 100 инсталации за биогаз за биологично преобразуване на селскостопански отпадъци или за смесени приложения (ко–ферментация — включително отпадъци от спиртоварни, храни,мазнини, отпадъци от пекарни, енергийни растения, и т.н.). В момента още 60 инсталации за биогаз се строят или са в процес на одобрение или се проектират в Германия, САЩ, Беларус, Италия, Испания,Тайланд и Куба.

Цени

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Технически характеристики

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Монтаж и експлоатация

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сервиз

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сертификати

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Продуктова брошура

Продуктово изображение