Giersch, горелки на газ

За продукта

Giersch GmbH (Германия) е фирма водещ производител на нафтови газови и горелки на мазут и отработени масла за отопление, генериране на топъл въздух, индустриални приложения за парогенератори пещи и други, както и за най-модерните газови и нафтови котли.

Горелките на Giersch са познати в цял свят с изключителното удобство за монтаж и поддръжка. Всички компоненти са модулни и лесно достъпни. Някой от разработените системи на Giersch за двоен въздушен контрол (Dual–Air–Control System), с енергоспестяващата апаратура и с електронното регулиране на нафтовия подгревател се постига максимално висок коефициент на полезно действие (КПД). Експлоатационната сигурност и безупречното функциониране се гарантират от строгия контрол на качеството и от организацията на производство според стандарт ISO 9000.

Цени

Технически характеристики

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Монтаж и експлоатация

Сервиз

В тази категория все още няма съдържание. За повече информация се свържете с нас.

Сертификати

Продуктова брошура

Bild12a[1]