English

Помощна информация

Въведение

Ние, от БГ Терм, разбираме, че всеки посетител на нашия уебсайт има различни потребности и умения. Бихме искали опита ви с нашия уебсайт да е приятен и ползотворен, независимо от вашите способности или лично положение. Тази страница разглежда някои от настройките и действията, които можете да извършите във вашия браузър, за да улесните работата си с нашия уебсайт.

Ако се интересувате повече от техническия аспект на нашия уебсайт, в края на тази страница можете да прочетете за стандартите и особеностите, които са използвани за неговата реализация.

Настройки на браузъра

Достъпността на нашия уебсайт е приоритет от самото начало на неговата реализация. Страниците на уебсайта са приспособими към хора със специфични потребности. Препоръките ни за настройки би трябвало да са валидни и за други уебсайтове, които посещавате.

Големина на текста

Ако изпитвате затруднение, за да прочетете текста от екрана на вашия монитор, можете бързо и лесно да промените големината на текста.

Инструкции за Microsoft Internet Explorer

 1. От менюто „Page“(в по–старите от версия 7 на браузъра, менюто се нарича „View“) изберете „Text Size“;
 2. Изберете походящата за вас големина на текста.

Инструкции за Firefox

 1. От менюто „View“ изберете „Text Size“;
 2. Изберете „Increase“, за да увеличите или „Decrease“, за да намалите до походящата за вас големина на текста.

Контраст между текста и фона

Ако контрастът между текста и фона ви се струва недостатъчен, можете да зададете предпочитаните от вас цветове.

Инструкции за Microsoft Internet Explorer

 1. От менюто „Tools“ изберете „Internet Options“;
 2. От секцията „General“ изберете „Accessibility“;
 3. Изберете „Ignore colors specified on webpages“ и изберете „ОК“;
 4. От секцията „General“ изберете „Colors“;
 5. Премахнете избора от „Use Windows colors“ и изберете предпочитаните от вас цветове;
 6. Когато сте готови, изберете „ОК“ два пъти.

Инструкции за Firefox

 1. От менюто „Tools“ изберете „Options“;
 2. От секцията „Content“ изберете „Colors“;
 3. Премахнете избора от „Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above“;
 4. Изберете предпочитаните от вас цветове;
 5. Когато сте готови, изберете „ОК“ два пъти.

Зареждане на изображения

Ако вашата интернет връзка е бавна, можете да забраните зареждането на графичните изображения от уебсайта.

Инструкции за Microsoft Internet Explorer

 1. От менюто „Tools“ изберете „Internet Options“;
 2. От секцията „Advanced“ намерете заглавието „Multimedia“;
 3. Премахнете избора от „Show pictures“ и изберете „ОК“.

Инструкции за Firefox

 1. От менюто „Tools“ изберете „Options“;
 2. От секцията „Content“ премахнете избора от „Load images automatically“;
 3. Изберете „ОК“.

Работа със съдържанието на уебсайта

Инструкции за Microsoft Internet Explorer

 1. От менюто „File” изберете „Print”;
 2. Ако е необходимо извършете корекции по настройките за печат;
 3. Когато сте готови, изберете „Print“.

Инструкции за Firefox

 1. От менюто „File“ изберете „Print“;
 2. Ако е необходимо извършете корекции по настройките за печат;
 3. Когато сте готови, изберете „OK“.

Изтегляне на файлове

Инструкции за Microsoft Internet Explorer

 1. Изберете с десния бутон на мишката съответния файл;
 2. От контекстното меню изберете „Save target as“;
 3. Изберете папката, в която искате да съхраните файла и натиснете „Save“.

Инструкции за Firefox

 1. Изберете с десния бутон на мишката съответния файл;
 2. От контекстното меню изберете „Save link as“;
 3. Изберете папката, в която искате да съхраните файла и натиснете „Save“.

Допълнителни приложения/добавки(plug-in)

За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в уебсайта на БГ Терм, е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер. Препратките по–долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите ви приложения/добавки:

Adobe Flash Player

Продукт за визуализиране на мултимедийно съдържание.

Adobe Reader

Продукт за разглеждане на документи в PDF формат.

Навигация чрез клавиатурата

Ако използвате скорошна версия на екранния четец Jaws, бихте могли да навигирате в страниците на уебсайта, чрез следните команди от клавиатурата:

 • Клавиш H, за да се придвижите до следващо заглавие на страницата
 • Клавиши Shift+H, за да се придвижите до предишно заглавие на страницата
 • Клавиш 1, за да се придвижите до следващо заглавие от първо ниво (или 2 за следващо заглавие от второ ниво, и така нататък до ниво 6)
 • Клавиши Shift+1, за да се придвижите до предишно заглавие от първо ниво (или Shift+2 за предишно заглавие от второ ниво, и така нататък до ниво 6)
 • Клавиши Insert+F6, за да видите списък от всички заглавия на страницата

Използвани стандарти и технически детайли

Нашият уебсайт се стреми да следва принципите и добрите практики описани в ръководството WCAG 1.0. Нашата основна цел е уебсайтa да бъде достъпен и ползваем на практика за потребителите.

Стандарти

Уебсайтът е съобразен със стандартите XHTML 1.0 Strict и CSS2.1. В браузъри, които не поддържат тези стандарти (Netscape 4, Internet Explorer 4 и по–ранни версии), уебсайтът ще се показва в опростен вид. Въпреки това цялата информация и функционалност на уебсайта ще са достъпни.

Технически детайли

Въвели сме следните особености, за да улесним използването на уебсайта от нашите потребители:

Вътрешна навигация

За потребителите, използващи екранен четец, сме поставили скрито меню в началото и края на всяка страница, за да улесним придвижването към основни зони от страницата.

Заглавия и навигационни менюта

Използвали сме HTML заглавия, за да предадем точно структурата на документа. Заглавията от вида H1 са използвани за основни заглавия, от вида H2 — за подзаглавия и тн.

Навигационните менюта са маркирани с HTML списък. По този начин потребителите могат лесно да пропуснат менюто както и да узнаят предварително броя на връзките в списъка.

Графични елементи/изображения

На всички графични елементи/изображения от уебсайта сме задали алтернативен текст, който описва съдържанието на елемента. Когато е използван графичен елемент с декоративна цел, сме задали празен алтернативен текст, за да не се прекъсват потребителите с екранен четец.

Цветове

Погрижили сме се комбинациите от основен и фонов цвят да имат достатъчен контраст.

Позволили сме чрез лични стилове потребителите да заменят цветове от нашия уебсайт с други, съобразени с техните необходимости.

За да придадем особен смисъл на части от съдържанието, не разчитаме единствено на цвят.

Размер на шрифта

Задали сме относителен размер на шрифта спрямо настройките на браузъра.

Таблици

Задали сме обхват на колони и редове в табличните данни, за да се ориентират потребителите, разчитащи на екранен четец. Където сме преценили за удачно, сме добавили резюмета и заглавия на таблиците.

Формуляри

Подредили сме логически полетата за въвеждане на информация във всички формуляри.

Скриптове

Уверили сме се, че в браузъри, които нямат поддръжка или е забранено изпълнението на скриптове, цялата информация и функционалност на уебсайта са достъпни.

Връзки

Извадени от контекстта, връзките в уебсайта ще бъдат достатъчно информативни. Не сме използвали връзки от типа „кликни тук“. Задали сме на посетените връзки различен цвят, за бързо ориентиране на потребителите.

Съкращения

Маркирали сме като такива всички съкращения и акроними и сме изписали пълното им съдържание в съответния атрибут.

Помощ от вас

Въпреки нашите усилия да осигурим безпроблемна работа с нашия уебсайт, е възможно да възникнат непредвидени ситуации. В случай, че срещнете непреодолимо препятствие, което не ви позволява да използвате уебсайта, моля да ни сигнализирате на някои от следните контакти:

Информация за контакт

Електронна поща: accessibility@bsh.bg