English

Компанията

За БГ Терм

БГ Терм ООД е частно дружество, основано през 1995 година.

Централният офис се намира в гр. София, бул. „Акад. Ст. Младенов“ 54.

Фирмата има общо осем офиса в най-големите градове на страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново, Стара Загора и повече от четиридесет дистрибутора в други градове.

Служителите на дружеството са над сто и десет, голяма част от които са висококвалифицирани инженери и специалисти.

Повече за компанията

За контакт

Централен офис

София 1700,
бул. „Акад. Ст. Младенов“ 54
тел.: (02) 969 71 00
факс: (02) 862 54 11БГ ТЕРМ ООД

ISO 9001 сертификат BG

ISO 9001 сертификат EN

ISO 9001 сертификат DE

BS OHSAS 18001 сертификат BG

ISO 14001 сертификат BG

Декларация на ръководството на БГ Терм ООД за политика по качеството, здравословни и безопасни условия на твуд и околна среда

Кариери

В момента няма свободни позиции.

Финансиране

БГ Терм ООД предлага на клиентите си различни инструменти за финансиране на покупките. Основните партньори на фирмата ползват облекчени финансови схеми на разплащане, вкл. разсрочени плащания.

От началото на 2005г. е установено сътрудничество с някои български банки и лизингови компании, като се предлагат атрактивни финансови условия на клиентите и дистрибуторите на БГ Терм.

БГ Терм предоставя възможност за стокови кредити за клиентите си чрез:

  • Уникредит Булбанк АД — за газово оборудване;
  • Уникредит Кларима АД — за отоплителни и климатични инсталации;
  • REECL (фонд енергийна ефективност) — чрез търговските банки за предлаганото енергийно-ефективно оборудване;
  • Kühn & Partner — лизингова компания, която предлага отложено плащане, покупки на кредит, опростен и нисколихвен лизинг за по-големи проекти и инсталации.

БГ Терм подписа рамково споразумение за сътрудничество с ДСК Бул-Проджект ООД на 9 юни 2008 г.

Целта на настоящото споразумение е подготовка и разработване на предпроектни проучвания, работни проекти, експертни оценки и анализи, необходими за изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програма за финансиране от фонд на ЕС. Възможността за съфинансиране на проекти, кандидатстващи за средства от европейски фондове с помощта на Банка ДСК ЕАД е допълнително предимство за клиентите на БГ Терм ООД.