English

За контакт

Управител

тел.: (02) 9697 100
факс: (02) 862 54 10
ел. поща: bgt@bgtherm.com

Директор продажби

тел.: (02) 9697 170
факс: (02) 862 54 11
ел. поща: sales@bgtherm.com

Технически отдел

тел.: (02) 9697 127
факс: (02) 862 54 10
ел. поща: kv@bgtherm.com

Началник сервиз

тел.: (02) 9697 116
факс: (02) 862 54 10
ел. поща: service@bgtherm.com

Продуктов мениджър

тел.: (02) 9697 108
факс: (02) 862 54 15
ел. поща: petrov@bgtherm.com

Сградата на БГ Терм

Централен офис

София 1700,
бул. „Акад. Ст. Младенов“ 54
тел.: (02) 969 71 00
факс: (02) 862 54 11
e-mail: sofia@bgtherm.com