English

За сайта

Сайтът на БГ Терм има за цел да предостави актуална информация за дружеството и неговите продукти.

Проектът се реализира с подкрепата на BSH Ltd. (Bulgarian Software House):

  • Ръководител и координатор на проекта: Боряна Блажева
  • Информационна архитектура: Димитър Николов
  • Графичен дизайн и илюстрации: Димитър Николов
  • Интерактивен дизайн: Илиан Йорданов, Петър Нейков, Владимир Георгиев

Координатор на проекта от страна на БГ Терм: Деян Керай.